Hyfforddiant i ddod

Dysgu a Datblygu gyda CHCymru

Fel canolfan gydag achrediad Agored Cymru rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i'ch helpu gyda datblygu swydd a gyrfa.

Agored Cymru yw'r corff dyfarnu o ddewis ar gyfer darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae ganddo fwy na 30 mlynedd o brofiad ac arbenigedd mewn datblygu cymwysterau a chefnogi dysgu, asesu a dilysu yng Nghymru.

Mae CHCymru hefyd wedi datblygu ei 'becyn cymorth hyfforddi' ei hun a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer staff tai.

Caiff ein hyfforddwyr eu dewis yn neilltuol ac mae'r arbenigedd ganddynt i'ch helpu i gael y gorau allan o'ch sesiwn hyfforddi.

Nid ydym yn gadael unrhyw beth i hap ac rydym yn adolygu eu perfformiad a'ch adborth yn barhaus fel bod ein rhaglen Dysgu a Datblygu yn ateb eich anghenion yn awr ac yn y dyfodol.

Cafodd ein sesiynau hyfforddiant eu teilwra i'ch gofynion a chânt eu cynnig am brisiau fforddiadwy mewn lleoliadau cyfleus. Gallwn hefyd ddarparu rhaglenni Dysgu a Datblygu a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer eich busnes a gaiff ei gyflwyno yn fewnol yn eich safle.

Mae ein telerau ac amodau ar gael yma.

Cysylltwch â'n tîm Digwyddiadau yma.

Ar y gweill….

4246 - Working with Substance Using Clients

Date:09:00 15 June 2017 until: 11:00 15 June 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

WHY YOU SHOULD ATTEND:
This course will help front line staff understand how people react under the influence of alcohol and other drugs.  It will provide constructive suggestions on how to communicate effectively in such situations, and how to deal with difficult situations.

TARGET GROUP:
Front...

View Event Details & Book Tickets

4231 - Customer Service Skills

Date:09:00 6 July 2017 until: 16:00 6 July 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

WHY YOU SHOULD ATTEND:
Looking after customers, seeing them as individuals, and trying to understand their needs, is the single most important element in maintaining a successful business.  Too often customer care is low on the list of priorities in many organisations instead of being up there on...

View Event Details & Book Tickets

2241 - Having Difficult Conversations

Date:12:30 12 July 2017 until: 15:30 12 July 2017

Event Type: Training

Venue: Community Housing Cymru, 2 Ocean Way, Cardiff. CF24 5TG

Training Type: General

Having Difficult Conversations

12.30  -   Lunch and networking
1.10    -   Session starts
2.15    -   Coffee and Networking
2.30    -   Employment Law Surgery
3.15    -   End of session

First delegate place is £35.00, additional places are £25.00...

View Event Details & Book Tickets

4249 - An Introduction to Housing Associations

Date:09:00 13 July 2017 until: 17:00 13 July 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

WHY YOU SHOULD ATTEND
Staff or committee members who have recently joined a housing association can find the wide range of policies, regulations and jargon a minefield.  This course will help to simplify the role and activities of housing associations as well as de-mystifying some of the jargon.

...

View Event Details & Book Tickets

4227 - Hoarding & Clutter Awareness

Date:09:15 20 July 2017 until: 16:30 20 July 2017

Event Type: Training

Venue: CHC offices, Cardiff

Training Type: General

WHY YOU SHOULD ATTEND:
Hoarding behaviours and cluttered environments pose high levels of risk to occupants, family members, neighbours, statutory and community services.   Cases of hoarding can be complex and are not always easily resolved; therefore holistic interventions, responses and...

View Event Details & Book Tickets

2242 - Dignity at Work:  Planning for the festive season

Date:12:30 25 October 2017 until: 15:30 25 October 2017

Event Type: Training

Venue: Community Housing Cymru, 2 Ocean Way, Cardiff. CF24 5TG

Training Type: General

Dignity at Work: Planning for the Festive Season

12.30  -   Lunch and networking
1.10    -   Session starts
2.15    -   Coffee and Networking
2.30    -   Employment Law Surgery
3.15    -   End of session

First delegate place is £35.00, additional places are £25.00...

View Event Details & Book Tickets