Cynadleddau

Rydym yn un o arweinwyr y farchnad mewn cynadleddau tai yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw arwain mewn polisi tai, a darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau defnyddiol ac effeithlon drwy gydol y flwyddyn i gefnogi'r sector mewn ystod o feysydd. Bob blwyddyn, mae cannoedd o gynrychiolwyr yn mynychu ein digwyddiadau o'r sector tai a thu hwnt.

Caiff ein digwyddiadau eu datblygu ar y cyd gyda'r sector tai, gan olygu eu bod yn cael eu hymchwilio’n dda a'u bod yn berthnasol ac amserol a denwn ystod o siaradwyr sy'n adnabyddus drwy Brydain a'r byd sy'n arbenigwyr yn eu maes.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i ddigwyddiad yn y dyfodol.

 

Cynhadledd Llywodraethiant - 2/3 Mawrth 2017, Gwesty Metropole, Llandrindod

Cynhadledd Cyfathrebu - 23 Mawrth 2017, Gwesty Future Inns, Bae Caerdydd

 

'Boot Camp' Tai - 4/5 Mai 2017, Cefn Lea, Y Drenewydd 

Cynhadledd Cyllid a TG - 25/26 Mai 2017, Venue Cymru, Llandudno

Cynhadledd Arweiniad ac Arloesedd - Mehefin 2017 (dyddiad a lleoliad i'w cadarnhau)

Cynhadledd Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu - 13/14 Gorffennaf 2017, Gwesty Village, Abertawe

Cynhadledd Iechyd, Tai a Tai a Chymorth - 20 Medi 2017, Stadiwm Dinas Caerdydd

Cynhadledd Fawr Tai - 5/6 Hydref 2017, Gwesty Metropole, Llandrindod

Cynhadledd Flynyddol - 16/17 Tachwedd 2017, Gwesty Holland House, Caerdydd

Cynhadledd Cyfathrebu - 25 Ionawr 2018, Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

Cynhadledd Llywodraethiant - 8/9 Mawrth 2018, Gwesty Metropole, Llandrindod