Cwrdd â’r tîm: Bethan Proctor

Beth yw eich enw? Bethan Proctor Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwy'n gweithio yn Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC), y corff aelodaeth ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru. Fi yw'r Rheolydd...

Newydd i’r sector tai

Cyn i mi ddechrau gweithio gyda CHC, doedd gen i ddim syniad pa mor eang yw'r sector tai mewn gwirionedd - yn arbennig felly yng Nghymru. O safbwynt rhywun o'r tu allan a chyn...

Credyd Cynhwysol chwe mlynedd yn ddiweddarach

Wrth i'r frwydr am lywodraethu'r Deyrnas Unedig barhau am y pedair wythnos nesaf, rydym yn galw ar bob plaid i roi blaenoriaeth i lesiant yn eu cynlluniau ar gyfer llywodraeth, yn neilltuol ostwng yr...

Mae’n bwysig fod pob adran yn deall pwysigrwydd y cwsmer

Mae Alex Wotton yn Brif Ddylunydd Gwasanaeth gyda cxpartners, ymgynghoriaeth ddylunio sydd â ffocws ar helpu cwmnïau i wir ganolbwyntio ar gwsmeriaid. Bydd yn dweud wrthym yn ein trydydd gweithdy Trawsnewid Busnes ym mis...

Cyngor Da ar Ddylunio

Nid oes gan bob tîm cyfathrebu yr adnoddau i gael dylunydd neu swyddog creadigol ymhlith eu staff, a gall hynny arwain at lif gwaith llai effeithol a chyfathrebu heb fod cystal gyda thenantiaid. Gall...

Arweinyddiaeth â churiad calon dynol

Bydd Gemma Morgan, sefydlydd Morgan Eight, yn cynnal sesiwn yn y Gynhadledd Flynyddol eleni yn canolbwyntio ar arweinyddiaeth. Nid yw ei phrofiadau fel arweinydd wedi eu cyfyngu i'r ystafell fwrdd a busnes, mae ganddi...

Diwylliant ar gyfer newid yn dechrau gydag arweinyddiaeth gref

Mae cydweithio a bod yn agored a thryloyw yn allweddol pan ddaw i drawsnewid ein busnesau yn llwyddiannus. Bydd Kit Wilson, Pennaeth Trawsnewid Dŵr Cymru, yn ymuno â ni ar 23 Hydref i siarad...

Dod yn sefydliad gyda mwy o ffocws digidol ac arloesol

Mae Sally Meecham Cyfarwyddwr y Rhaglen Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru yn siarad am bwysigrwydd sefydlu gweledigaeth a sut i arwain. Mae'n dweud wrthym am ei phrofiad yn cyflwyno prosiectau trawsnewid proffil uchel...

Youth Shedz yn cefnogi pobl ifanc yng Ngogledd Cymru

Fel rhan o weledigaeth y sector o ran gorwelion tai, mae cymdeithasau tai wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn cymunedau, gan ddarparu cyfleoedd a helpu pobl i fod yn fwy ffyniannus. Cafodd prosiect Youth Shedz...