Mae dangos a darparu “gwerth am arian” yn heriau pwysig a sylweddol ar gyfer y sector cymdeithasau tai yng Nghymru. Mae ymagwedd gadarn at Werth am Arian yn rhoi cyfle nid yn unig i ddangos sut y caiff arian ei wario ac y caiff adnoddau eu defnyddio ond hefyd i ddangos effaith buddsoddiad tra’n cynnig y potensial i gymdeithasau sicrhau mwy a gwell canlyniadau.

Mwy...

Mae’n rhwydd siarad am yr hyn yr hoffem ei wneud yn y dyfodol. Mae’n llawer anos bod yn siŵr os mai’r nodau hynny fydd y pethau cywir, neu hyd yn oed ymarferol, i’w gwneud. Serch hynny, mae CHC yn barod am yr her ac mae Gorwelion Tai yn gyfle cyffrous i gymdeithasau tai yng Nghymru edrych i’r dyfodol mewn ffordd greadigol a gwybodus.

Mwy...