Llesiant Cymunedol yn cefnogi pobl yng Nghaerdydd

Mae gwasanaeth Llesiant Cymunedol gan United Welsh yn darparu cymorth llesiant wedi’i gydlynu i bobl ar draws Caerdydd.

Mae Zarqa Hussain yn Uwch Hwylusydd Llesiant gyda United Welsh. Dywedodd:

“Gwyddom fod llawer o bethau yn gallu effeithio ar iechyd a llesiant y bobl a gefnogwn, o unigrwydd hyd at bryderon am arian neu ymdopi gyda chyflwr iechyd.

“Mae Llesiant Cymunedol yn creu llwybr cefnogaeth ar gyfer pobl i wella eu sefyllfa a chyflawni eu nodau drwy arweiniad un-i-un; cyflwyniadau i wasanaethau lleol neu help i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol.

“Mae gennym gysylltiad gyda dros 100 o grwpiau cymunedol, darparwyr gwasanaeth a grwpiau diddordeb ledled Caerdydd, felly rydym mewn sefyllfa dda i gysylltu pobl gyda gweithgareddau lleol.

“Mae Llesiant Cymunedol yn cefnogi pobl ar draws y ddinas, yn cynnwys tenantiaid United Welsh, a gall unrhyw un gyfeirio eu hunain at y gwasanaeth. Gall sefydliadau partner hefyd wneud atgyfeiriadau ar ran rhywun.

Mae ein tîm o Hwyluswyr Llesiant yn helpu pobl gydag amrywiaeth o faterion yn cynnwys:

  • Canfod hobïau a diddordebau i gysylltu pobl gyda’r hyn maent yn ei fwynhau
  • Pryderon cymdeithasol tebyg i iechyd, dyledion, budd-daliadau, gwaith a theulu
  • Gwella iechyd corfforol
  • Gostwng arferion niweidiol tebyg i gyffuriau, alcohol, ysmygu neu gamddefnyddio sylweddau
  • Iechyd meddwl lefel isel
  • Arwahanrwydd ac unigrwydd

Cyflwynir y rhaglen ar ran Cyngor Caerdydd gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n manteisio o Hwylusydd Gwirfoddoli a Gweithgareddau a gyflogir gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd i recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr a grwpiau partneriaeth.

Mwy o wybodaeth yma: www.unitedwelsh.com/communitywellbeing

 

Share