Youth Shedz yn cefnogi pobl ifanc yng Ngogledd Cymru

Front Kiera-Leigh George and Zac Riley-Peters with back L-R: Mitch Davies; Scott Jenkinson, Youth Shedz Project Co-ordinator; Jade Winder and Aimee Hathaway at the Denbigh Youth Shedz Project

Cafodd prosiect Youth Shedz yn Sir Ddinbych ei ddatblygu gan Grŵp Cynefin i gefnogi pobl ifanc 16 i 25 oed a fu’n ddigartref yn y gorffennol.

Dywedodd Scott Jenkinson, mentor Youth Shedz:

“Nod y prosiect yw helpu pobl ifanc fregus i fagu hyder a meithrin sgiliau cyflogaeth a rhoi lle diogel i aelodau, a gaiff eu galw’n ‘Shedderz’. Cafodd ei sefydlu yn dilyn ymchwil i ymddygiad gwrthgymdeithasol, gyda’r syniad yn dod wedyn i ddarparu lle diogel i bobl ifanc fod yn gynhyrchiol ynddo.

Mae’r ‘Shedderz’ yn arwain ar bob penderfyniad sy’n ymwneud â datblygiad y cynllun, ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gan gynnwys gwaith coed a thrwsio beiciau, yn ogystal â dilyn cymwysterau gydag achrediad fel llythrennedd ddigidol, gwirfoddoli a gwaith tîm.

Mae Youth Shedz hefyd yn ganolfan ar gyfleoedd ymgysylltu cadarnhaol, fel hyrwyddo bod yn egnïol drwy gysylltu gyda chynlluniau Chwaraeon Cymru, Hyfforddiant Cymdeithasol a chodi arian ar gyfer elusennau lleol a byd-eang.

Bellach, mae mwy o ganolfannau Youth Shedz wedi eu sefydlu yn Abergele, Bae Colwyn, a Bae Cinmel, sy’n dangos yn glir pa mor boblogaidd yw’r prosiect..

Heddiw mae Youth Shedz yn sefydliad di-elw llawn, a gall barhau i helpu’r genhedlaeth iau i aros allan o drafferthion ac oddi ar y strydoedd.”

Fel rhan o weledigaeth Gorwelion Tai y sector, mae cymdeithasau tai yn ymroddedig i fuddsoddi mewn cymunedau, darparu cyfleoedd a helpu pobl i ddod yn fwy llewyrchus. Darllenwch fwy am ein gweledigaeth yma.