Mae’r canlyniadau i mewn . . .

Ar ôl pum wythnos o ymgyrchu a noswaith hir o gyfrif, mae canlyniadau'r etholiad cyffredinol i mewn. Boris Johnson a'r Blaid Geidwadol wedi ennill gyda mwyafrif mawr. Ymddengys mai etholiad Brexit oedd hi wedi'r...

Cyfweliad gyda . . . Andrew Bruce

Crynhowch eich sesiwn mewn un frawddeg Sgorio a gwerthuso - rwy'n gobeithio rhoi dealltwriaeth i gynrychiolwyr o'r ymarfer byd-eang diweddaraf ar ymchwil, cynllunio a mesur, yn ogystal â sut i osod amcanion sy'n gysylltiedig...

Cwrdd a’r Tim: Lesley Smith

Beth yw eich enw? Lesley Smith Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwy'n gweithio i CHC fel Swyddog Datblygu Dysgu a Datblygu. Pam wnaethoch chi ddewis gyrfa yn y sector tai?...

Ble mae digartrefedd ar yr agenda gwleidyddol?

Cododd digartrefedd ar yr agenda yr wythnos hon ar ôl i Shelter ddweud fod plentyn yn dod yn ddigartref ym Mhrydain bob wyth munud. Yn ôl yr adroddiad, mae 135,000 o blant yn awr...

Cwrdd a’r Tim: Aaron Hill

Beth yw eich enw? Aaron Hill Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych yn ei wneud? Pennaeth Polisi a Materion Allanol CHC Pam wnaethoch chi ddewis gyrfa yn y sector tai? Treuliais ychydig flynyddoedd...

Gall bod yn aelod bwrdd rhoi trosolwg gwell o’r sector

Daeth John Rees yn aelod o fwrdd Tai Ceredigion ddwy flynedd yn ôl fel ffordd i ddatblygu ei sgiliau. Mae'n dweud sut y bu'r swydd o fantais iddo'n broffesiynol. “Rwyf wedi bod yn rheolydd...

Cwrdd â’r Tîm: Joshua Rousen

Beth yw eich enw? Fy enw yw Joshua Rousen (a gaiff ei ynganu fel 'howsen'). Cewch fy ngalw yn Josh. Ble ydych chi'n gweithio a beth ydych chi'n wneud? Rwy'n gweithio yn Cartrefi Cymunedol...

A all yr agenda di-garbon ennill pleideisiau?

Gwelir newid hinsawdd fel her fwyaf ein hoes ac mae pwysau cyhoeddus cynyddol yn gorfodi gwleidyddion i gymryd y mater o ddifri. Yn yr wythnos hon yn unig gwelsom bleidiau yn gwneud addewidion di-rif...

Yr Etholiad Cyffredinol – Yr hyn a wyddom hyd yma

Galwodd Boris Johnson, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, am etholiad cyffredinol ym mis Rhagfyr er mwyn adfer mwyafrif y Ceidwadwyr a 'chyflawni Brexit'. Pe ffeiriech Brexit am bolisïau diffynnaeth, gellid maddau i chi am...