Bu Mark Davies yn byw mewn ysbytai seiciatrig diogel yng Nghasnewydd a’r Fenni am wyth mlynedd. Mae gan y dyn 43 oed afiechyd meddwl sy’n effeithio ar sut mae’n gweld y byd, ei allu i gyfathrebu a ffurfio perthynas. Gan ei chael yn anodd edrych ar bobl wrth siarad â nhw a chynnal sgwrs heb ddod yn ofidus, trodd Mark – a ddaw o Frynmawr – at gamddefnyddio sylweddau i’w helpu i drin ei emosiynau a’i ymddygiad. Ymddieithriodd oddi wrth ei deulu, ac effeithiodd hynny wedyn ar iechyd meddwl ei rieni.

Mwy...