Picture of social housing

Ymddengys yn rhyfedd i siarad am alw isel pan fo gan y cyfryngau cymdeithasol obsesiwn am brinder tai, ond fel gyda chynifer o faterion eraill, mae’r darlun cenedlaethol weithiau’n cuddio gwahaniaethau rhanbarthol. Yma yn Bradford mae gennym drosiant uchel o denantiaethau a galw isel am beth o’n stoc, ac rydym yn gynyddol yn cwestiynu effeithlonrwydd gosodiadau cymdeithasol ar gyfer diwallu angen a hefyd ein galluogi i sicrhau preswylwyr mewn modd amserol.

Mwy...

Mae’r diweddaraf yn ein cyfres o flogiau yn canolbwyntio ar ymagweddau arloesol at gyflenwi tai yn canolbwyntio ar y model a ddilynir gan LoCalHomes, rhan o gymdeithas tai Accord, darparydd tai a gofal cymdeithasol, sy’n gweithio yng nghanol Lloegr ac yn rheoli 13,000 o gartrefi fforddiadwy a gofal cymdeithasol i 80,000 o bobl.

Mwy...

Heddiw rydym wedi cyhoeddi papur gwybodaeth, mewn cysylltiad â Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF) a’r Ffederasiwn Adeiladwyr Meistr (FMB), gyda’r nod o dynnu sylw at nifer o syniadau adeiladol a fyddai’n galluogi aelodau ein gwahanol gyrff i oresgyn problemau yn y system cynllunio. Cafodd y papur ei rannu gyda’r Ysgrifenyddion Cabinet hynny a all ddylanwadu ar y ffordd y gweithiwn, yn ogystal â gydag unigolion allweddol eraill yn Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a chyrff eraill cysylltiedig.

Mwy...

Llun o'r logo Gorweilion Tai

Beth? Atal eich anghrediniaeth? Ie, dyna’r hyn sydd eisiau.

Cam nesaf y prosiect Gorwelion Tai yw ychydig o sesiynau lle rydym eisiau i chi ddod â’ch angerdd a’ch consyrn am y sector tai cymdeithasol at y bwrdd, ond gadael popeth a wyddoch am sut ydych yn ei ddarparu wrth y drws.

Mwy...