Gyda’n Cynhadledd Adnoddau Dynol a Dysgu & Datblygu i’w chynnal ym mis Medi, cawsom air gyda Nick Fewings, un o siaradwyr y gynhadledd a Chyfarwyddydd Ngagementworks.  Mae’n dweud wrthym sut, ar ôl ymddangos mewn dros 500 cynhadledd ym mhedwar ban byd, iddo gael y llysenw ‘Mr Infotainment’ gyda’i allu i droi ei wybodaeth ymarferol, cynghorion ac awgrymiadau, yn adloniant.

Mwy...

Dim ond 30 oed oedd Nicola Evans pan ddaeth yn Gadeirydd Cartrefi Cymoedd Merthyr, ar ôl magu diddordeb mewn tai pan oedd yn gweithio fel Swyddog Polisi i Cymorth Cymru. Bellach yn Arweinydd Hawliau a Chydraddoldeb ar gyfer Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, mae Nicola yn sôn am y cysylltiadau a welodd rhwng cymdeithasau tai a gofal cymdeithasol, a’r hyn a olygodd ei rôl fel Cadeirydd i’w datblygiad proffesiynol.

Mwy...