Picture of some Welsh houses

Aiff y Mesur Hawl i Brynu gerbron y Cynulliad yfory, gan fynd â’r cwch i’r dŵr yng Nghymru i ddod â bron 40 mlynedd o hawl tenantiaid tai cymdeithasol i brynu eu heiddo tai cymdeithasol ar ddisgownt i ben.

Mwy...

Picture of Carl Sargeant

Mae tai yn gymaint mwy na brics a morter. Mae cartref gweddus yn golygu cael rhywle i deimlo’n ddiogel a chlud, rhywle cynnes a sych sy’n gwella iechyd yn hytrach na’i beryglu, amgylchedd lle gall plant ganolbwyntio ar ddysgu i’w helpu i sicrhau cynnydd mewn bywyd. Rhywle sy’n gwella bywydau yn hytrach na dim ond eu lletya.

Mwy...