Dim ond 30 oed oedd Nicola Evans pan ddaeth yn Gadeirydd Cartrefi Cymoedd Merthyr, ar ôl magu diddordeb mewn tai pan oedd yn gweithio fel Swyddog Polisi i Cymorth Cymru. Bellach yn Arweinydd Hawliau a Chydraddoldeb ar gyfer Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, mae Nicola yn sôn am y cysylltiadau a welodd rhwng cymdeithasau tai a gofal cymdeithasol, a’r hyn a olygodd ei rôl fel Cadeirydd i’w datblygiad proffesiynol.

Mwy...