Os ydym wedi dysgu unrhyw beth dros yr ychydig flynyddoedd ddiwethaf, na fedrwch chi gredu’r polau barn yw hynny. Mae pobl yn newid eu meddyliau yn y blwch pleidleisio ac nid yw polau barn mor gywir ag yr hoffem gredu. Ond roedd y polau yr wythnos ddiwethaf cyn etholiadau canol tymor yr Unol Daleithiau yn weddol agos at eu lle, gan alluogi’r Democratiaid i roi ochenaid o ryddhad ac ymlacio ychydig gan wybod eu bod wedi adennill rheolaeth o Dŷ’r Cynrychiolwyr ac y gallant ei gwneud yn anos i’r Arlywydd basio deddfwriaeth.

Mwy...

Cyhoeddwyd cyllideb fanwl Llywodraeth Cymru yr wythnos hon, ac mae’n debyg mai hi fydd y Gyllideb olaf y bydd Mark Drakeford yn ei chyhoeddi fel Ysgrifennydd Cyllid gan fod y ras i fod yn arweinydd Llafur Cymru ar ei hanterth ar hyn o  bryd. Cyhoeddwyd y penawdau ychydig wythnosau yn ôl ac roedd nifer o gyhoeddiadau fydd yn effeithio ar y sector tai yng Nghymru. Y cyhoeddiad mawr a welsom yn y ddrafft gyllideb oedd y caiff cyllid ar gyfer Cefnogi Pobl a digartrefedd ei neilltuo tan ddiwedd tymor hwn y Cynulliad, yn dilyn ein hymgyrch Materion Tai Cymru gyda Cymorth Cymru. Bydd y sicrwydd hirdymor a roddir gan y cyhoeddiad yn sicrhau y gall llawer o brosiectau cymdeithasau tai yng Nghymru barhau i gefnogi miloedd o bobl blwyddyn, o oroeswyr cam-drin domestig i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

Mwy...