Bûm yng Ngwobrau TPAS ddiweddar oedd yn anrhydedd enfawr a hefyd yn sioc lwyr. Wyddwn i ddim am beth oedd y gwobrau neu beth fyddai’r noson yn ei golygu nes y cefais alwad ffôn gan Shelly (Swyddog Ymgysylltu Cymunedol Linc). Esboniodd i mi, ar ôl trafodaeth gyda’i thîm, eu bod yn mynd i fy enwebu ar gyfer Gwobr Tenant y Flwyddyn. Roedd yn sioc a dweud y lleiaf. Roeddwn hefyd ychydig yn nerfus ac yn edrych ymlaen ar yr un pryd. Dychrynais yn sydyn … peidiwch â dweud wrthyf os gwelwch yn dda bod yn rhaid i mi wneud araith! Unwaith y cefais sicrwydd na fyddai’n rhaid i mi wneud hynny, roeddwn yn edrych ymlaen yn fawr.

Mwy...