Mae Wales & West Utilities yn chwarae rhan hanfodol mewn cymunedau ledled Cymru a de orllewin Lloegr. O Wrecsam i Redruth, mae’n 1400 o gydweithwyr yn ymateb i argyfyngau nwy, yn cysylltu cartrefi newydd i’r rhwydwaith nwy ac yn uwchraddio hen bibelli nwy i rai plastig newydd i gadw’r nwy yn llifo ar gyfer cynhesu cartrefi a darparu pŵer i fusnesau. Ac fel y gallwn gyflenwi ar gyfer y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu, mae’n hanfodol fod gennym y tîm iawn i wneud eu gwaith.

Mwy...