Ble mae dechrau gyda’r heriau sy’n effeithio ar swyddogion Adnoddau Dynol heddiw? Mae’n anodd eu crynhoi i’r tri mater mwyaf, ond rwy’n credu mai’r pynciau sy’n wirioneddol dod i’r blaen y dyddiau hyn yw:

Mwy...

Mae’n rhwydd diffinio manteision myfyrio ar berfformiad. Pwy na fyddai eisiau cytuno i gynyddu hunanymwybyddiaeth, gwella gallu i wneud penderfyniadau, tyfu a’r gallu i gynhyrchu arloesedd a’r gallu i fod yn drugarog. Swnio’n dda yn tydi? Fodd bynnag, nid yw myfyrio yn fwled arian – nid yw bob amser yn torri drwy gymhlethdod neu’n rhoi datrysiad ar unwaith.

Mwy...