Tybed a yw ein gwleidyddion yn cael yr un teimladau o felan nôl-i’r-ysgol ar ddiwedd gwyliau ag oeddwn i bob amser yn eu cael ar ddiwedd gwyliau’r haf? Oes ganddyn nhw siwtiau newydd smart nad ydynt yn gyfforddus eto? Llyfrau ysgrifennu newydd glân a beiros yn eu bagiau y byddant yn eu defnyddio i ysgrifennu’r dyddiad yn daclus ar dop pob tudalen am wythnos neu ddwy? Ydyn nhw’n addunedu gweithio ychydig yn galetach eleni?

Mwy...

Cafodd Rebecca Evans AC ei hethol am y tro cyntaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011 i gynrychioli rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru. Daeth yn Aelod Cynulliad Gŵyr yn 2016, a chafodd ei phenodi yn Weinidog Tai ac Adfywio ym mis Tachwedd 2017. Flwyddyn yn ddiweddarach, mae’n bleser i ni gael ei chwmni pan fydd yn ymuno â ni i siarad yn ein Cynhadledd Flynyddol.

Mwy...

Gydag Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol ar wyliau, maddeuwch i mi am grwydro’n fyr i ffwrdd o fyd gwleidyddiaeth a thai i siarad am rywbeth a fu yn y newyddion, y sgwrsiwyd amdano ac a fu ym mhobman yn y cyfryngau cymdeithasol dros y ddwy wythnos ddiwethaf yma – canlyniadau arholiadau. Rwy’n gwybod nad oes cysylltiad uniongyrchol rhwng hyn â’n gwaith yn y sector tai, ond mae’n bendant yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i nifer fawr o bobl, bydded yn fyfyrwyr, rhieni neu ddim ond ddinasyddion â diddordeb. Mae bron bawb wedi gwneud arholiadau o ryw fath ar ryw cam yn eu bywydau a bydd llawer yn cofio treulio mis Awst yn aros am ganlyniadau TGAU neu Lefelau A (neu Lefel O neu Lefel Uwch, neu unrhyw beth arall!). Mae’n fis rhyfedd; mae ysgolion a phrifysgolion ar wyliau, mae swyddfeydd yn hanner gwag, mae’n costio ddwywaith gymaint i hedfan ac aros mewn gwestai ac mae gwleidyddion yn tynnu lluniau o’u hunain ar wyliau i geisio dangos fod ganddynt hobïau a diddordebau y tu allan i wleidyddiaeth. Yna, wrth i wythnosau canol Awst gyrraedd, felly hefyd y llu o ffotograffau o bobl ifanc yn neidio yn yr awyr yn dal darnau o bapur.

Mwy...